JSM Hradec Králové
   
  úvod    kontakt   english   deutsch
V souladu se světovým trendem se firma JSM Hradec Králové dlouhodobě zabývá kogeneračními technologiemi a na základě podrobného studia existujících možností vstoupila na trh kogeneračních jednotek společně s holandským partnerem - společností NEDALO ... >
  
Realizované projekty: zateplení fasády objektů kasáren TGM Pardubice, rekonstrukce skladů ve vojenském areálu Nový Ples, výstavba ČS PHM Benzina v Koutníkově ulici, Autosalon ŠKODA se servisem v Týništi nad Orlicí, Rekonstrukce objektu ve Vrbenského kasárnách s vestavbou bytových jednotek, rekonstrukce letištního hangáru v Čáslavi ... >

 

  
 

  Realizované projekty

Kogenerační jednotka N400 v sídlištní kotelně v Hořicích (sloužící zároveň jako záložní zdroj pro nemocnici)
První komunální teplárnu s celkovým instalovaným výkonem 5,4 MW vybavenou kogenerační jednotkou vysoce technické úrovně s elektrickým výkonem 400 kW a tepelným výkonem 595 kW postavila firma JSM Hradec Králové v Hořicích v Podkrkonoší. Teplárna zásobuje teplem zejména sídliště a Městskou nemocnici. Realizované dílo je demonstračním projektem ekonomické a ekologické technologie. Na základě těchto skutečností a vzhledem k ojedinělé kvalifikaci pracovníků pro tento obor směřuje firma jedno z hlavních úsilí na vybudování sítě kogeneračních jednotek pracujících pro bytové podniky, městské úřady, výrobní podniky, hotely, nemocnice.

Vnitřní uspořádání jednotky N400 včetně rozvaděče
a řídícího systému

2 jednotky N 800 ve skleníku sušících zařízeních a živočišné výroby, v objektech, které z provozních důvodu vyžadují náhradní zdroj elektřiny. Pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody ve všech výrobních i nevýrobních organizacích a institucích, v hotelích, nemocnicích, obchodních domech, lázních, bazénech, administrativních a správních centrech, v centrální vytápěných osadách a sídlištích.

 
     

JSM Hradec Králové, s.r.o., tel: 495 211 180, info@jsm.cz   
(c) Trigon v.o.s., 2001