JSM Hradec Králové
   
  úvod    kontakt   english   deutsch
V souladu se světovým trendem se firma JSM Hradec Králové dlouhodobě zabývá kogeneračními technologiemi a na základě podrobného studia existujících možností vstoupila na trh kogeneračních jednotek společně s holandským partnerem - společností NEDALO ... >
  
Realizované projekty: zateplení fasády objektů kasáren TGM Pardubice, rekonstrukce skladů ve vojenském areálu Nový Ples, výstavba ČS PHM Benzina v Koutníkově ulici, Autosalon ŠKODA se servisem v Týništi nad Orlicí, Rekonstrukce objektu ve Vrbenského kasárnách s vestavbou bytových jednotek, rekonstrukce letištního hangáru v Čáslavi ... >

 

  
 

  Technologie pro 21. století

Kombinovaná výroba tepelné energie a elektrické energie s minimálními ekologickými dopady a maximální efektivností provozu

Teplo a elektrická energie patří k základním životním potřebám obyvatelstva a technologickým potřebám výrobní i nevýrobní sféry. Pokud se vyrábějí oba druhy této energie odděleně, je pro výrobu elektřiny vzhledem k nízké účinnosti tepelných elektráren spotřebováno trojnásobně až pětinásobně větší množství paliva ve vztahu k jeho energetickému obsahu. Využití tepelného obsahu paliva při současné výrobě elektrické a tepelné energie lze dosáhnout minimálně 37% úspory primární energie obsažené v palivu s odpovídajícím snížením ekologické zátěže životního prostředí. (viz obr.)

Jak pracuje plynová kogenerační jednotka se spalovacím motorem?
Plynné palivo se spaluje v pístovém spalovacím motoru, kterým je poháněn elektrický generátor. Odpadní teplo obsažené ve výfukových plynech, mazacím oleji a chladící vodě je využíváno k výrobě nebo předehřevu teplé užitkové vody, teplé vody k vytápění nebo k výrobě přehřáté páry.

Proč je plynová kogenerační jednotka v současné době nejvýhodnějším řešením energetických systémů?
- využívá zvládnutou a dlouhodobě ověřenou, spolehlivou a bezpečnou technologii pístových spalovacích motorů se zavedeným servisem, které dosahují účinnost při výrobě elektrické energie 30 až 40 % ve všech výkonových rozmezích.

 
     

JSM Hradec Králové, s.r.o., tel: 495 211 180, info@jsm.cz   
(c) Trigon v.o.s., 2001