JSM Hradec Králové
   
  úvod    kontakt   english   deutsch
V souladu se světovým trendem se firma JSM Hradec Králové dlouhodobě zabývá kogeneračními technologiemi a na základě podrobného studia existujících možností vstoupila na trh kogeneračních jednotek společně s holandským partnerem - společností NEDALO ... >
  
Realizované projekty: zateplení fasády objektů kasáren TGM Pardubice, rekonstrukce skladů ve vojenském areálu Nový Ples, výstavba ČS PHM Benzina v Koutníkově ulici, Autosalon ŠKODA se servisem v Týništi nad Orlicí, Rekonstrukce objektu ve Vrbenského kasárnách s vestavbou bytových jednotek, rekonstrukce letištního hangáru v Čáslavi ... >
    
 

Stavební činnost - rekonstrukce

Zateplení fasády objektů kasáren TGM Pardubice
Zakázka řešila celkovou změnu užívání souboru objektů. Nejdříve bylo odstraněno lokální vytápění na uhlí. Do prostoru byl přiveden zdroj CZT z elektrárny Opatovice. Ve všech objektech byly zřízeny objektové směšovací stanice napojené na nově zhotovenou hlavní výměníkovou stanici. K novému rozvodu bylo připojeno celkem 13 tisíc článků. To vše za plného provozu objektů. Po té byla postupně vyměněna všechna okna včetně klempířských prvků a atik. Celé zateplení představovalo 22 tisíc m2 ploch. K izolaci bylo pro stěny použito polystyrenu tl.5-6 cm, stropy byly zateplovány 8 cm deskami. Vrchní omítky zrnitosti 1-2 mm byly nanášeny probarvené. Po pěti letech nebyly uživatelem shledány závady.

>další foto

Rekonstrukce skladů ve vojenském areálu Nový Ples
Rekonstrukce řešila celý komplex areálu. Převážná část objektů byla vzhledem ke změně určení zcela přebudována. Byly vybourány původní vnitřní vestavby a vč.nového zakládání a hutnění zřízeny vestavby nové. Byly opraveny a zatepleny obvodové pláště, střechy , stropy a podlahy. Byly zhotoveny nové koridory sítí zahrnující rozvody silové i sdělovací kabeláže vč. tras optických kabelů. Rekonstrukce studní a vodárny vč.nového rozvodu pitné i požární vody. Zhotovení úložiště PB rozvodů po areálu objektových regulačních stanic kotelen a klimatizací. Bylo zrekonstruováno nebo nově zhotoveno oplocení betonové i klasické, vyrobeny speciální pojízdné brány dle požadavku uživatele. Upraveny vozovky a parkovací plochy.

>další foto

Rekonstrukce objektu ve Vrbenského kasárnách s vestavbou bytových jednotek
Rekonstrukce cca 10 let neužívaného objektu byla provedena za 4 měsíce. Provádění prací na některých částech objektů bylo sledováno památkovým úřadem. Úpravy omítek a především renovace oken byly prováděny jako práce restauratérské a dohledem byly kladně hodnoceny. Stavebně bylo uvnitř objektu provedeno přerozdělení ploch posunem příček a změnami prostupů zdmi nosnými. Sníženy byly stropy, zhotoveny veškeré sítě, nové dlažby a obklady vč. plovoucích podlah a zařizovacích předmětů. Byly realizovány sanační omítky a zabudován systém využívající elektroosmózu k odstranění vlhkosti.

>další foto

Rekonstrukce letištního hangáru v Čáslavi
Změna užívání hangáru si vyžádala podstatné dispoziční zásahy. Byla vybourána narušená podlaha prostoru haly a nahrazena v celé ploše betonovou podlahou s vysokou únosností. Pro zajištění vysoké pevnosti bylo použito drátkobetonu. Do obslužných prostorů byly vestavěny dvě věže prostupující nad úroveň střechy hangáru. Ty byly dále vybaveny speciální technologií. Byly demontovány střešní konstrukce a zhotoveny nové, zateplené. Budovy byly opláštěny plastovými lamelami VINYL SIDING a opatřeny novými plastovými okny. Vytápění, elektrorozvody a zabezpečení bylo zhotoveno nové.

>další foto

 
     

JSM Hradec Králové, s.r.o., tel: 495 211 180, info@jsm.cz   
(c) Trigon v.o.s., 2001